Hurda Titanyum

Titanyum Nedir?

Titanyum Hurda; Titanyum ve alaşımları, yüksek mekanik ve korozyon direnci ile düşük yoğunluğun birleşiminden dolayı havacılık, biyomedikal ve kimya endüstrileri dahil olmak üzere geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Aynı zamanda, işleme yönteminde elde edilen titanyum çip gibi yan ürünlerin kalitesi de hızlı bir oranda artmaktadır, ancak bu ürünlerin geri dönüşümüne yönelik teknolojiler, yüksek sıcaklıktaki aktivite ve işlem maliyeti nedeniyle sınırlıdır.

Titanyum yan ürünlerinin geri dönüşümü için faydalı yöntemlerden biri hidrojenasyondur. Metal hidritler, hidrojenin saflaştırılması, toz metalurjisinde hidrojen gevrekliği, nükleer reaktörlerdeki kontrol malzemeleri, piller için elektrotlar ve hidrojen depolama malzemeleri gibi çeşitli önemli ticari uygulamalara sahiptir. Titanyumun hidrojenasyonu için bazı geleneksel yöntemler şunlardır:

  • Birkaç saat boyunca yüksek basınçta ve/veya sıcaklıkta hidrojen gazına maruz kalma.
  • Maksimum hidrojen içeriğini korumak için yavaş soğutma.

Titanyum Hurda ve Titanyum Alaşımlı Hurda

Titanyum hurdası ve titanyum alaşımlı hurda, faydalı özellikler söz konusu olduğunda çeşitli özelliklere sahiptir. Kullanılan çok miktarda titanyumla birlikte, bu farklı formlardan geri dönüştürülebilecek çok miktarda titanyum hurdası ve titanyum alaşımı hurdası da bulunmaktadır. Titanyum hurdası ve titanyum alaşımlı hurda, üstün korozyon direnci (tuzlu su pervane şaftları), sert ancak hafif yapısı ve yüksek erime sıcaklığı özellikleriyle oldukça faydalı olduğunu kanıtlamıştır.

Titanyum Ekstraksiyonu

Kroll prosesi yoluyla titanyumun mevcut ekstraksiyonu, diğer mühendislik metallerine kıyasla nispeten enerji yoğun olmasına rağmen, titanyum kullanımıyla elde edilen enerji ve atık tasarrufları açısından, daha az korozyona dayanıklı olmayan bir geri ödemeyi temsil eder. Daha ağır, daha az güçlü ve daha az çevre dostu malzemeler olarak kendilerini belli ederler. Özellikle çevre dostu bir süreç olmakla kalmayıp aynı zamanda daha az enerji tüketen FFC elektrolitik deoksidasyon prosesi ile azaltılmış enerji ekstraksiyon proseslerinin kullanımındaki gelişme ve büyüme devam etmektedir.

Titanyum Üretimi

Kütük veya külçeden titanyum metalin sıcak işlenmesi, diğer metallere benzer işlemleri takip eder, ancak genellikle örneğin çelik veya nikel bazlı alaşımlardan daha düşük bir sıcaklıkta üretilebilmektedir.  İşlenen malzemenin ağırlığı başına enerji tüketimi genel olarak çelikle aynı düzeydedir ancak düşük yoğunluğu nedeniyle, elde edilen titanyum ürününün hacmi genellikle %30-40 daha yüksektir.

Titanyumun Islahı ve Geri Dönüşümü

Üretim süreçlerinde ve ekipman imalatında üretilen titanyum hurda tamamen geri dönüştürülebilir. Titanyum üreticileri, geri dönüşüm ekonomisini büyük ölçüde iyileştiren ve kapsamlı bir hurda formları yelpazesinin doğrudan kullanımını mümkün kılan soğuk ocak ve diğer yeniden eritme fırınlarına önemli yatırımlar yaptı. Kullanım ömrü dolmuş titanyum sistemlerin ve parçaların sürdürülebilir değeri, yaşam döngüsü maliyeti göz önünde bulundurulurken her zaman dikkate alınmalıdır. Titanyum işleme tesisi ve ekipmanının hem temiz hem de korozyonsuz kalma olasılığı, tüm tesisin veya tesisin elemanlarının, örneğin kondenser borularının yeniden kullanımının dikkate alınabileceği ve önemli ekipman üretimi ve tedarikinde daha fazla ekonomi sağlayacağı anlamına gelir döngülerdir.

Titanyum anotların kullanımı, klor üretimi gibi elektrokimyasal süreçlerin çevre dostu olma özelliğini büyük ölçüde artırır. Titanyum anotlar çinko, kurşun, nikel veya cıvadan daha kararlıdır. Titanyum elektrot aktive edici kaplamalar, aynı titanyum yapı üzerinde çeşitli zamanlarda değiştirilebilir. Titanyum elektrotlar kullanıldığında proses kontrolü (güvenlik ve tutarlılık) ve proses verimliliği (ürün birimi başına enerji girişi) oldukça yüksektir.

Titanyum ve Çevre

Titanyum, çok çeşitli agresif koşullarda korozyona karşı olağanüstü bir dirence sahip olan en çevre dostu metallerden biridir. Bu ortadan kaldırır veya önemli ölçüde azaltır. Ancak tüm madenlerde olduğu gibi titanyum hurda geri dönüşümünde de bazı kirliliklerin ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. 

  • Proses tesisinin korozyon arızasından kaynaklanan toprak, su veya hava kirliliği
  • Değiştirme / onarım için metal kaybı ve enerji girişi
  • Mimari uygulamada kaplamadan veya çatılardan akan yağmur suyunun kirlenmesi.
  • Metal kaybından veya korozyonun neden olduğu çapraz akış sızıntısından kaynaklanan ürün kontaminasyonu.

Titanyumun düşük ağırlığı şunları azaltır:

  • Gemilerde, uçaklarda ve kara araçlarında yakıt tüketimi, pistonlu ekipmanlarda enerji kaybı yük, hız, menzil ve diğer kritik faktörlerdeki performans eksiklikleri.

Titanyumun toplam biyo-uyumluluğu şunları sağlar:

  • Doku replasmanında ve insan kemiğinde güvenli kullanım, karasal ve denizel flora ve faunaya zararsızlık mikrobiyolojik süreçlere müdahale etmeme ve bunlara karşı bağışıklık.

Titanyumu geri dönüştürme yeteneği şunları sağlar:

  • Her türlü geri dönüştürülmüş malzeme ve hurdanın optimum geri kazanımı, metal arzını sürdürmek için enerji girdisinin genel olarak azalması olarak sayılabilir.

 

Geri dönüşümde hurda titanyum, aşağıdaki tablodaki gibi kategorize edilmektedir. 

 

Karışık Titanyum Katıları- Temiz tasnif edilmiş titanyum katı hurdadan oluşur.
Titanyum Tornalar- Temiz sıralanmış titanyum taşlamaları veya tornaları içerir.
Titanyum Kılıç Çeşitli sworf ve titanyum kalıntılarından oluşur.
RUTİL Hurdaları- Bu titanyum hurda sınıfı, demir oksit malzemelerden oluşur.
Titanyum Sünger / Kalıntılar- Sünger formunda çeşitli titanyumdan oluşur.
Diğer Titanyum Hurda- Bu kalite, bu listede verilmeyen diğer tüm titanyum hurdalarından oluşmaktadır.
Hemen Arayın Fiyat Listesi
Ankara Hurda Ankara Hurda
Hurda Ankara Hurda